Bemalede genstande

Konservering og restaurering af bemalede genstande

Værkstedet tilbyder konservering og restaurering af bemalede genstande udført på forskellige typer underlag så som: Træ, lærred og metal. Opgaver udføres både for offentlige og private

De yppigste problematikker er: Tilsmudsning og tilsodning, afskalninger af farvelag og forgyldning, revnedannelser samt udtørring

Konserveringen kan bestå af forskellige indgreb så som: Overfladerensning, planering, fjernelse af gulnet fernis, fastlægning og imprægnering, retouchering og forgyldning. Reparation og rekonstruktion af manglede eller ødelagte træpartier udføres i samarbejde med restaureringssnedker. Der kan udføres farveundersøgelser samt forslag angående ny farvesætning

Kasted kirke – Alterbillede

 

Når konservering omfatter værker i danske Kirker må der, jf. dansk lovgivning (BEK nr 1172 af 19/09/2016), ikke ske istandsættelse af kirkeinventar, som er over 100 år gamle, uden at der foreligger et forslag udarbejdet af Nationalmuseets Bevaringsafdeling og godkendt af stiftsøvrigheden. Det første skridt er at kontakte Nationalmuseets konsulenter og bestille en besigtigelse ved henvendelse til kirkekonsulent funktionens sekretariat (http://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kirkekonsulenter/). Kirkekonsulenternes rejseudgifter, i forbindelse med besigtigelser, dækkes af Kirkeministeriet. Kirkekonsulenterne udfører en rapport som blandt andet inkluderer en undersøgelse af klimaforholdene omkring inventar. På baggrund af forundersøgelsen udarbejdes et forslag til konservering. Når det kommer til den endelig istandsættelse er det ikke nødvendigvis Nationalmuseets Bevaringsafdeling der udfører opgaven. Såfremt konserverings- eller restaureringsopgaver overstiger 300.000 kr. skal Menighedsrådet, ifølge tilbudsloven fra 2005, indhente overslag/tilbud fra mere end én virksomhed som er kvalificeret. Disse firmaer skal udføre arbejdet i henhold til Nationalmuseets retningslinjer og i samarbejde med kirkekonsulenterne.