Sten

Vor Frue Kirke - Aalborg

Vor Frue Kirke, Aalborg – Jens Høeg stenepitafium

Konservering og restaurering af sten

Værkstedet konserverer og restaurerer stenværker så som døbefonde, epitafier, skulpturer, altre, runesten, facader, søjler og pilaster samt bygningsudsmykninger. Opgaver udføres både for offentlige og private

Sten kan have mange forskelligartede problematikker så som: Angreb fra mos, lav og alger, forvitring på grund af salte og gipsskorpedannelse, mekaniske skader, tilsodning.

Konserveringen kan bestå af forskellige indgreb så som: Rensning, afsaltning, fastlægning, imprægnering og rekonstruktion. Alle arbejdsfaser dokumenteres fotografisk før, under og efter processen samt i form af en rapport

Vor Frue Kirke. Aalborg – Niels Christian Hovgaard bemalet stenepitafium. Detalje før og efter rekonstruktion af arm

Når konservering omfatter værker i danske Kirker må der, jf. dansk lovgivning (BEK nr 1172 af 19/09/2016), ikke ske istandsættelse af stenværker som er over 100 år gamle, uden at der foreligger et forslag udarbejdet af Nationalmuseets Bevaringsafdeling og godkendt af stiftsøvrigheden. Det første skridt er at kontakte Nationalmuseets konsulenter og bestille en besigtigelse ved henvendelse til kirkekonsulent funktionens sekretariat (http://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kirkekonsulenter/) . Kirkekonsulenternes rejseudgifter, i forbindelse med besigtigelser, dækkes af Kirkeministeriet. Kirkekonsulenterne udfører en rapport som blandt andet inkluderer en undersøgelse af klimaforholdene. På baggrund af forundersøgelsen udarbejdes et forslag til konservering. Når det kommer til den endelig istandsættelse er det ikke nødvendigvis Nationalmuseets Bevaringsafdeling der udfører opgaven. Såfremt konserverings- eller restaureringsopgaver overstiger 300.000 kr. skal Menighedsrådet, ifølge tilbudsloven fra 2005, indhente overslag/tilbud fra mere end én virksomhed som er kvalificeret. Disse firmaer skal udføre arbejdet i henhold til Nationalmuseets retningslinjer og i samarbejde med kirkekonsulenterne.