Reference

Herlufsholm kirke

Vallensved kirke - 2. hvælv - Øst kappe

Venø Kirke

Helgenæs kirke - Restaurering af kalkmalerier

Frederikshavn Kirke - Reparation af døbefonden i marmor af Hans Peder Pedersen-Dan

Næstved  – Sankt Peders Kirke.           Dronning Helvig – Detalje af korets kalkmaleriet før og efter restaurering

Sank Peders Kirke - Næstved. Restaurering af korets kalkmaleriet

Sankt Peders Kirke - Sideskibet under restaurering

Ebeltoft Kirke - restaurering af kalkmalerierne

Ebeltoft kirke - restaurering af epitafium

Feldballe Kirke – Kalkmaleri. Detalje af Sankt Jørgen før og efter retouchering

Balle Kirke, Silkeborg - Restaurering af korets kalkmalerier

Hvisten kro, Havesalen - Kalkmaleri. Der er udført en aftrakning af alle kakmalerier, da havesalen skulle rives ned.

Paaskesønnernes Gaard – Randers.  Kalkmalerierne er blev afdækket og konserveret

Udstillingen "Århus fortæller", Den Gamle By, Århus - Rådgivning angående udførelse af nye kalkmalerier

Giver Kirke - Runesten

Vor Frue Kirke - Henric Christian bemalet stenepitafium

Vor Frue kirke - Gotfried von Pentz sarkofag i marmor

Sønderborg - Afdækning af bemalet loft