Kalkmalerier

Feldballe Kirke – Sankt Jørgen og dragen

Konservering og restaurering af kalkmalerier

Værkstedet udfører både store og små restaurerings og konserverings opgaver indenfor kalkmalerier, fresko samt forskellige typer vægmalerier, så som olie og tempera. Opgaver udføres både for offentlige og private.

Vægmalerier kan have mange forskelligartede problematikker så som: Tilsmudsning og tilsodning, afskalninger og plamager forårsaget af fugt og vand, forvitring og saltudblomstringer, revnedannelser samt løstsiddende puds og farvelag

Konserveringen kan bestå af forskellige indgreb så som: Nænsom rensning af overfladen, afsaltning, fastlægning, udbedring af skader og revner, udbedring af bund og farvelag. Alle arbejdsfaser dokumenteres fotografisk før, under og efter processen samt i form af en rapport. Der rådgives vedrørende vedligeholdelse

Der udføres også aftrækning og behandling af vægmalerier, som ønskes fjernet fra deres oprindelige placering, f.eks. i forbindelse med nedrivninger eller ombygninger.

Da vægmalerier er en integreret del af en bygning, udføres opgaven altid i tværfagligt samarbejde med menighedsrådet, Nationalmuseet, arkitekten, ingeniøren, analyse/forskningsinstitutter samt håndværkere.

Herlufsholm Kirke

Færdig resultat af en af sideskib

Vallensved Kirke

Rensning al kalkmalerierne

Næstved kirke – Kalkmaleri. Udsnit af kappe før og efter restaurering.

Ebeltoft Kirke – Kalkmaleri. Udsnit af skjoldbue før og efter restaurering.

Når konservering omfatter værker i danske Kirker må der, jf. dansk lovgivning (BEK nr 1172 af 19/09/2016), ikke ske istandsættelse af kalkmalerier og kirkeinventar, som er over 100 år gamle, uden at der foreligger et forslag udarbejdet af Nationalmuseets Bevaringsafdeling og godkendt af stiftsøvrigheden. Det første skridt er at kontakte Nationalmuseets konsulenter og bestille en besigtigelse ved henvendelse til kirkekonsulent funktionens sekretariat (http://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kirkekonsulenter/). Kirkekonsulenternes rejseudgifter, i forbindelse med besigtigelser, dækkes af Kirkeministeriet. Kirkekonsulenterne udfører en rapport som blandt andet inkluderer en undersøgelse af klimaforholdene omkring malerierne. På baggrund af forundersøgelsen udarbejdes et forslag til konservering. Når det kommer til den endelig istandsættelse er det ikke nødvendigvis Nationalmuseets Bevaringsafdeling der udfører opgaven. Såfremt konserverings- eller restaureringsopgaver overstiger 300.000 kr. skal Menighedsrådet, ifølge tilbudsloven fra 2005, indhente overslag/tilbud fra mere end én virksomhed som er kvalificeret. Disse firmaer skal udføre arbejdet i henhold til Nationalmuseets retningslinjer og i samarbejde med kirkekonsulenterne.